Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/qscert/public_html/data/init.php on line 12

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/qscert/public_html/data/init.php on line 35
Standarde
xnxx

Audituri de secunda parte

Auditorii noștri acordă asistență necesară pentru elaborarea chestionarelor de audit de secundă parte, executarea auditului de secundă parte al sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2008 implementat de furnizori, evaluarea furnizorilor într-un mod obiectiv pe parcursul derulării contractelor cu aceștia și evaluarea furnizorilor potențiali înaintea demarării relațiilor de afaceri cu aceștia.
În ceea ce privește procedura de auditare de secundă parte, avem 3 variante de efectuare a acestuia:
  • Auditare în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008;
  • Auditare în conformitate cu cerințe și reglementări interne, specifice companiei;
  • Auditare în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008 și cerințe și reglementări interne, specifice companiei;

Cursuri si seminariiOferta cursuri formare auditori interni ISO

Pentru confirmarea participarii, va rugam sa transmiteti formularele de inscriere de mai sus, pe fax la nr. 0755.049.059 sau pe adresa de email: marketing@qscert.ro.
Cum va putem ajuta?

Ne puteti contacta pe email la marketing@qscert.ro

sau sunati la: 0755.049.059

Standarde

Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile, indiferent de tip, mărime şi produsul furnizat, să proiecteze, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii. Cea de a cincea ediţie a standardului ISO 9001 anulează şi înlocuieşte ediţia a patra (ISO 9001:2008) cu scopul de a modifica şi clarifica unele puncte sporind astfel compatibilitatea cu ISO 14001:2015.

ISO 9001:2015

Standardul SR EN ISO 9001:2008 stabileşte cerinţele pentru sistemul de management al unei organizaţii care doreşte să demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs/serviciu conform cerinţelor clienţilor şi cerinţelor legale. De asemenea, prin implementarea standardului de calitate se vizează creşterea satisfacţiei clienţilor prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continue a acestuia. Dacă ediţia anterioară a acestui standard a prezentat o modificare radicală a abordării sistemelor calităţii, trecându-se de la asigurarea calităţii la managementul calităţii, această nouă ediţie aduce clarificarea cerinţelor standardului, clarificare bazată pe opt ani de experienţă a implementării normei în întreaga lume (circa un milion de certificate în 150 de ţări). Totodată, s-au introdus schimbări care să conducă la corelarea cu cerinţele lui ISO 14001, referenţialul pentru sisteme de management de mediu, în vederea asigurării unui standard pentru un sistem de management al calităţii cât mai util pentru activitatea de implementare a sistemelor integrate de management.

Mai multe despre ISO 9001:2015
AICI.


ISO 14000:2015

La sfârşitul anului 1996 ISO a emis primele standarde din seria de management de mediu, ISO 14000. Celelalte standarde ce aparţin de egida ISO 14000 sunt încă în curs de elaborare şi abordează diferite teme ca auditul pentru SMM, consideraţii de mediu din ciclul de viaţă al produselor şi etichetarea de mediu. De fapt, standardul ce se ocupă cu aspecte de mediu a preluat şi încearcă în continuare să implementeze elementele de bază ale unui sistem de planificare şi implementare, încercând să le adapteze nevoilor de îmbunătăţire continuă în domeniul performanţelor de mediu din întreaga lume. ISO 14001 este standardul ce poate fi aplicat oricărei companii indiferent de dimensiune, domeniu, locaţie sau profit. Ţinta standardului de mediu este de a reduce amprenta pe care companiile o lasă asupra mediului înconjurător şi de a diminua nivelul de poluare sau deşeurile produse de organizaţiile din lumea întreagă.

Mai multe despre ISO 14001:2015
AICI.


OHSAS 18001:2007

Este foarte important pentru orice organizaţie din România şi din oricare colţ al lumii să analizeze cu grijă toate cerinţele legale atunci când plănuieşte să demareze implementarea sistemului de management OHSAS. La fel ca în toate celelalte ţări din Europa, şi în România există numeroase cerinţe legale cu privire la sănătatea şi securitatea ocupaţională. Rolul acestora este de a evidenţia toate potenţialele efecte vătămătoare legate de activităţile desfăşurate în muncă şi toate celelalte care pot fi extinse dincolo de locul unde activităţile sunt întreprinse.

Mai multe despre OHSAS 18001
AICI.


ISO 22000:2005 HACCP

Analiza riscurilor şi controlul punctelor critice este o abordare cu rol preventiv în domeniul siguranţei alimentare, siguranţei farmaceutice şi inspecţiilor chimice, biologice şi fizice ce au rolul de a preveni pericolele încă din timpul producţiei şi nu în momentul inspecţiei produsului finit. Conceptul HACCP este folosit în industria alimentară pentru identificarea pericolelor, astfel încât Controlul Punctelor Critice să reducă sau să elimine riscurile posibile pe parcursul lanţului de producţie. Sistemul de management pentru siguranţa alimentului este implementat în toate etapele procesului de producţie cum ar fi: împachetarea, distribuţia sau păstrarea alimentelor.

Mai multe despre ISO 22000
AICI.


ISO/IEC 27001:2013

Noul standard publicat de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare se adresează sistemelor de management al securităţii informaţiei şi conţine toate procesele necesare unei organizaţii pentru a implementa, monitoriza, revizui şi îmbunătăţi un sistem de management eficient şi funcţional al informaţiei. ISO 27001 se adresează tuturor companiilor ce activează în domenii ca: servicii, comerţ, transport, financiar, asigurări, etc. De fapt, orice companie care preţuieşte informaţiile confidenţiale ce ţin de activitatea organizaţiei şi care îşi doreşte de asemenea, să le protejeze, simte necesitatea unui astfel de sistem de management prin care compania poate să îşi ţină sub control riscurile informaţionale.

Mai multe despre ISO/IEC 27001
AICI.