Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/qscert/public_html/data/init.php on line 12

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/qscert/public_html/data/init.php on line 35
OHSAS 18001
xnxx

Audituri de secunda parte

Auditorii noștri acordă asistență necesară pentru elaborarea chestionarelor de audit de secundă parte, executarea auditului de secundă parte al sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2008 implementat de furnizori, evaluarea furnizorilor într-un mod obiectiv pe parcursul derulării contractelor cu aceștia și evaluarea furnizorilor potențiali înaintea demarării relațiilor de afaceri cu aceștia.
În ceea ce privește procedura de auditare de secundă parte, avem 3 variante de efectuare a acestuia:
  • Auditare în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008;
  • Auditare în conformitate cu cerințe și reglementări interne, specifice companiei;
  • Auditare în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008 și cerințe și reglementări interne, specifice companiei;

Cursuri si seminariiOferta cursuri formare auditori interni ISO

Pentru confirmarea participarii, va rugam sa transmiteti formularele de inscriere de mai sus, pe fax la nr. 0755.049.059 sau pe adresa de email: marketing@qscert.ro.
Cum va putem ajuta?

Ne puteti contacta pe email la marketing@qscert.ro

sau sunati la: 0755.049.059

OHSAS 18001

Standardul de sănătate şi securitate ocupaţională OHSAS 18001 are rolul de a ţine sub controlul organizaţiei toate aspectele ce ar putea fi considerate viitoare riscuri în activităţile de muncă ale acesteia. Standardul poate fi aplicat oricărei organizaţii care îşi doreşte:

a) implementarea unui sistem de management OH&S pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajaţi şi alte părţi interesate;
b) implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management OH&S;
c) încercarea de a-şi conforma politica companiei după cea OH&S;
d) să demonstreze conformitatea cu acest standard OHSAS

Beneficiile înregistrării OHSAS 18001 constau în:

  • Satisfacţia consumatorului prin livrarea unor produse care satisfac cerinţele consumatorului şi totodată cerinţele referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională în etapele realizării acesteia.
  • Reducerea cheltuielilor operaţionale prin reducerea timpului de inactivitate datorat accidentelor, îmbolnăvirilor profesionale şi reducerea costurilor legate de amenzi sau alte compensaţii legale.
  • Imbunătăţirea relaţiilor cu acţionarii prin asigurarea securităţii ocupaţionale a angajaţilor, consumatorilor şi furnizorilor.
  • Conformare legală prin înţelegerea modului în care cerinţele statutare şi reglementările modifică organizaţia şi clienţii
  • Îmbunătăţirea managementului riscului prin identificarea clară a riscurilor potenţiale şi implementarea măsurilor de control

Evaluarea pericolelor

Evaluarea pericolelor denumeşte procesul prin care diferite pericole de la locul de muncă sunt identificate, evaluate sau ţinute sub control în măsura posibilităţilor. Având în vedere modul în care tehnologia, resursele şi expectanţele consumatorilor evoluează în ziua de astăzi, evaluarea riscurilor se bazează din ce în ce mai mult pe analiza cauzei sau sursei eventualelor pericole.
Datorită faptului că evaluarea riscurilor este o metodă dinamică de prevenţie, procedeele şi metodele prin care aceasta se realizează denotă de cele mai multe ori faptul că sursa pericolelor este supusă unui întreg lanţ de procese care au rolul de a stabili cât de sigur sau nesigur este un anumit proces.

Evaluarea riscurilor

Legislaţia actuală cu privire la sănătatea şi securitatea ocupaţională impune ca sesiunea de evaluare a riscurilor să fie îndeplinită înaintea desfăşurării activităţilor în cauză, astfel încât managementul riscurilor să poată menţine pericolele la un nivel cât mai scăzut. Evaluarea riscurilor ar trebui să conţină mai multe etape printre care să se realizeze:
• Identificarea pericolelor
• Identificarea tuturor celor afectaţi de pericole şi modalităţile în care ei pot fi răniţi
• Evaluarea nivelului de risc
• Identificarea şi organizarea măsurilor de control corespunzătoare.
Evaluarea riscurilor este în cele din urmă un calcul matematic prin care se analizează daunele ce pot fi cauzate, severitatea situaţiei în cauză şi bineînţeles probabilitatea ca pericolul să apară. Această analiză cantitativă este înregistrată şi editată periodic ori de câte ori apare o modificare esenţială în procesul de muncă. De asemenea, o dată ce recomandările acestor evaluări de riscuri sunt puse în aplicare, riscurile trebuie din nou supuse evaluării pentru a evidenţia dacă nivelul lor a fost sau nu diminuat.

Cele mai frecvente pericole de la locul de muncă:

Pericole fizice:
• Coliziuni
• Căderi de la înălţime
• Accidentări prin lovire cu diferite obiecte
• încăperi închise şi strâmte
• alunecări şi împiedicări
• căderi pe obiecte ascuţite
• accidente ce se datorează unor lichide sau gaze compresate la presiune mare
• accidente datorate echipamentului
• accidente datorate încurcăturii de fire sau cabluri
• zdrobiri, tăieri
• frecări şi înţepături
• zgomot şi vibraţii
• iluminare
• traume datorate presiunii
• radiaţii cu ion
• electricitate
• asfixiere
• accidente datorate temperaturilor necorespunzătoare

Pericole Biologice:

• bacterii
• virusuri
• diferite tipuri de ciuperci
• celule patogene din sânge
• tuberculoză

Pericole chimice:

• acizi, baze
• intoxicaţii cu plumb
• solvenţi
• alte substanţe precum: azbest, siliciu
• intoxicaţii cu gaze
• substante chimice extrem de reactive
• accidente datorate exploziilor, deflagraţiilor, detonărilor sau conflagraţiilor

Pericole de ordin psiho-social:

• stres cauzat la locul de muncă care se datorează perioadei de lucru excesiv de mare şi a volumului mare de lucru
• violenţă din exteriorul organizaţiei
• cazuri de abuz emoţional, verbal, sexual
• expuneri la substanţe şi situaţii dăunătoare sănătăţii ca alcool, tutun etc.
• tulburări musculo-scheletice